Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMADRYN , o Fadryn ( Llŷn ).

Camgymeriad go fawr yw credu taw teulu Syr Love Jones Parry [q.v.] oedd deiliaid gwreiddiol y stad; ni ddaethant hwy yno hyd ar ôl priodas y trydydd Love Parry o Gefnllanfair â Sidney Lewis yn 1763 ; ac nid oedd gan yr un o'r ddau y cyswllt lleiaf â'r hen deulu. Yr oedd y Madryniaid wedi gwreiddio'n ddwfn ym mhlwyfi Llandudwen a Cheidio ers cenedlaethau, gan anfon allan ganghennau i sefydlu yng Ngharngiwch a'r Llannerch Fawr . Bu un ohonynt, THOMAS MADRYN , mewn cryn brofedigaethau yn oes Elisabeth gyda boneddigion eraill o Lŷn oherwydd stremp uchelgeisiol iarll Leicester ; priododd ei fab ef, ROBERT MADRYN , i deulu Bodfel (y wraig gyntaf) a Chefn Amwlch (yr ail). ŵyr i Robert oedd THOMAS MADRYN , yr enwocaf o'r teulu; cyrnol ym myddin y Senedd , siryf yn 1648-9 (a chyn hynny yn 1643 ), aelod seneddol dros sir Gaernarfon , 1654-5 ; daliai amryw swyddi pwysfawr eraill yn siroedd Môn ac Arfon . Nid bychan oedd ei ddylanwad: medrodd gadw'r offeiriad John Gethin , priod ei chwaer Dorothy , ym mywoliaeth Llangybi ar ôl colli Cricieth o dan Ddeddf y Taeniad ; medrodd rwyddhau'r ffordd i'w berthynas Thomas Meredith , prifathro Ysgol Friars ym Mangor , i fyned i fyny i Lundain yn 1647 i sicrhau ôl-ddyledion yr ysgol honno; ac yr oedd yn eistedd ar y pwyllgor i archwilio ei chyfrifon yn 1650 . Er i'w enw sefyll ar ben y rhes o sir Gaernarfon yn anfon llongyfarch i'r Diffynnwr newydd yn 1658 , er darganfod bwndeli o bistolau ym Madryn yn 1661 , diwedd Thomas Madryn oedd cydymffurfio â'r drefn newydd, a dod yn siryf o dan Siarl II yn 1665-6 . Bu THOMAS MADRYN , ei fab, f. yn 1688 ; dilynwyd ef gan ei frawd WILLIAM MADRYN ; gwerthodd hwnnw stad y Madryniaid i Owen Hughes , y twrnai cyfoethog o Fiwmares [q.v.] , a gorŵyres i Jane , ei chwaer ef, oedd y Sidney Lewis y cyfeiriwyd ati eisoes.

Ffynonellau:

  • J. E. Griffith , Pedigrees of Anglesey and Carnarvonshire Families (1914) , 242, 64, 116, 206, 224;
  • T. Richards , A History of the Puritan Movement in Wales (1920) , 116;
  • Barber a Lewis , The history of Friars School, Bangor (1901) , 34-5;
  • Public Record Office, List of Sheriffs for England and Wales … to A.D. 1831 (1898) (P.R.O.);, 249;
  • W. R. Williams , The History of the Parliamentary Representation of Wales (1895) , 60.

Awdur:

Thomas Richards, D.Litt., (1878-1962), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54