Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMAELGWN ap RHYS ( c. 1170 - 1230 ), arglwydd Ceredigion ;

mab yr arglwydd Rhys a Gwenllian , ferch Madog ap Maredudd . Ymddengys am y tro cyntaf yng ngwarchae Dinbych-y-pysgod yn 1187 ; cymerth arno arwydd y groes pan fu Gerallt Gymro yn teithio trwy Gymru yn 1188 . Un byr o gorffolaeth ydoedd, terfysglyd ac ymladdgar, a pharodd ei ymarweddiad gryn ofid i'w dad yn ei flynyddoedd olaf. Yr oedd yn garcharor o 1189 hyd 1194 ac yn alltud pan fu Rhys f. yn 1197 . Dychwelodd gan benderfynu cael cyfran o diroedd y teulu a thrwy hynny parodd lawer o helynt ac anesmwythyd i'w frawd Gruffydd , ei elyn mwyaf ffyrnig, ac ar ôl 1201 , pan fu Gruffydd f., i'w neiaint, Rhys ac Owain . Trwy ymgynghreirio â Gwenwynwyn a'r brenin John cafodd, yn 1199 , arglwyddiaeth Ceredigion , eithr cymerwyd y cymydau gogleddol oddi arno gan Lywelyn yn 1207 . Ei fethiant i adennill y tir hwn wedi iddo helpu John i ennill buddugoliaeth ar Lywelyn yn 1211 a barodd iddo, y mae'n fwy na thebyg, fynd drosodd ac ymuno â phlaid Llywelyn . Gwelir, fodd bynnag, nad oedd cred Llywelyn ynddo ddim yn ddiysgog oblegid pan aethpwyd i rannu tiroedd yr arglwydd Rhys o dan nawdd Llywelyn yn 1216 cadwyd Maelgwn allan o'r holl diroedd uwchlaw afon Aeron . Bu f. yn Llannerch Aeron yn 1230 ; claddwyd ef yn Ystrad Fflur ; a dilynwyd ef gan ei fab, Maelgwn Fychan .

Ffynonellau:

  • A History of Wales: from the Earliest Times to the Edwardian Conquest

Awdur:

Yr Athro Thomas Jones Pierce, M.A., F.S.A., (1905-1964), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54