Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMAREDUDD ap RHOSER ( fl. c. 1530), bardd ;

brodor o Ddeheudir Cymru , y mae'n debyg. Mynnai ‘ Iolo Morganwg ’ ei gysylltu â Meisgyn ( Miskin ) ym Morgannwg , ond nid oes unrhyw dystiolaeth o blaid hynny. Cadwyd peth o'i farddoniaeth mewn llawysgrifau, ac yn ei phlith awdl serch, awdl foliant gwlad Euas , awdl farwnad Syr Charles Herbert , cywydd i gymodi Wiliam Herbert o Colbrwc â Wiliam Sion ap Rhoser o'r Wernddu , a chywyddau i William Evans , canghellor a thrysorydd Llandaf . Cyfeiria Dafydd Benwyn , yn ei farwnad i Faredudd , at ei farddoniaeth i William Evans .

Ffynonellau:

  • NLW MSS 4710, 6511, 13061, 13068, 13072, 13167;
  • G. J. Williams , Traddodiad Llenyddol Morgannwg (1948) , 84.

Awdur:

Ray Looker, (Mrs Ray Morgan), Caerdydd / Rhymni

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54