Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMARSH , RICHARD ( 1710? - 1792 ), llyfrwerthwr ac argraffydd yn Wrecsam .

Priododd, 12 Chwefror 1746-7 , Mary Hurst , Wrecsam ; disgrifir y priodfab yng nghofnod y briodas yn ‘ writing master .’ Yr oedd yn gwerthu llyfrau yn 1753 ; yn 1756-7 yr oedd yn un o wardeiniaid plwyf Wrecsam . Dywed A. N. Palmer ( Hist. of Wrexham ) a William Rowlands ( Llyfryddiaeth y Cymry ) iddo ddechrau argraffu cyn hynny, eithr dangosodd Ifano Jones ( Hist of Printing and Printers in Wales ) nad oes enghreifftiau dyddiedig o'i waith hyd 1772 ; e.e. Cyfarwyddiad i Fesurwyr a Cydymaith i'r Allor . Argraffodd lawer o lyfrynnau a baledi . Bu f. 24 Mai 1792 a'i gladdu ym mynwent eglwys Wrecsam .

Dilynwyd ef gan ei fab, JOHN MARSH ( 1747 - 1795 ), a oedd yn grefftwr celfydd. Y mae'n debyg i'r mab fod yn cynorthwyo'r tad am rai blynyddoedd cyn i hwnnw farw; e.e. fe'i ceir yn rhoddi tystiolaeth yn y cyngaws cyfreithiol yn erbyn W. Davies Shipley , deon Llanelwy [q.v.] , ynglŷn â chyhoeddi pamffledyn, 1783 . Dwy enghraifft o waith argraffu da a wnaethpwyd gan John Marsh ydyw Philip Yorke , Tracts of Powys , 1795 , a William Griffiths , Practical Treatise on Farriery (ail arg. 1795 ). Fel ei dad o'i flaen, bu yntau'n gwasnaethu fel warden 1794-5 . Bu f. 11 Hydref 1795 a chladdwyd ef ym mynwent eglwys Wrecsam .

Dygwyd y busnes ymlaen gan M. a S. MARSH , a argraffodd lyfr John Thomas , Annerch Ieuengctyd Cymru , yn 1795 . Cyn pen y flwyddyn honno, fodd bynnag, daethai'r busnes yn eiddo John Painter .

Ffynonellau:

  • At y cyfeiriadau a roddwyd eisoes ychwaneger J. H. Davies , A Bibliography of Welsh Ballads printed in the 18th century (1908-11) .

Awdur:

Syr William Llewelyn Davies, M.A., LL.D., F.S.A. (1887-1952), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54