Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMASON , RICHARD ( 1816? - 1881 ), argraffydd ac awdur , Dinbych-y-pysgod ;

tybir mai brodor o sir Henffordd ydoedd. Bu'n dilyn galwedigaethau amaethyddol ar un adeg, ond gymaint oedd atyniad Dinbych-y-pysgod iddo fel y penderfynodd gartrefu yno, a bu'n un o aelodau mwyaf gweithgar a defnyddiol yr awdurdodau lleol am gyfnod o 30 mlynedd. Yn 1850 ymgymerodd ag argraffu a chyhoeddi Archaeologia Cambrensis ar ei gyfrifoldeb ei hun, ond ar yr amod ei fod yn derbyn hanner y tanysgrifiad blynyddol am bob rhifyn a ddosberthid i'r aelodau. Nid yw'r rhestr tanysgrifwyr am y flwyddyn honno yn cynnwys 130 o enwau i gyd. Yn 1855 aeth y gymdeithas ei hunan yn gyfrifol am y cyhoeddi ac yntau'n parhau i argraffu iddynt. Tua'r amser hwn, fel anturiaeth bersonol, dechreuodd gyhoeddi'r Cambrian Journal , a gwnaeth hynny o 1854 hyd 1864 . Ef oedd awdur Guide to Tenby and its Neighbourhood , 1852 , llyfr poblogaidd y bu sawl argraffiad ohono. Cyhoeddodd hefyd, yn ddienw, Tales and Traditions of Tenby , 1858 . Bu f. 26 Rhagfyr 1881 yn ei 65 flwydd.

Ffynonellau:

  • Archaeologia Cambrensis , 1882 ;
  • Notable Welshmen (1700–1900) (1908) ;
  • E. Laws a E. H. Edwards , Church book of St. Mary the Virgin, Tenby (Tenby, 1907) .

Awdur:

Thomas Isfryn Jones, Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54