Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMAURICE , DAVID ( 1626 - 1702 ), clerigwr a chyfieithydd ;

mab Andrew Maurice , deon Llanelwy . Yn ôl Browne Willis , bonheddwr o sir Amwythig oedd Andrew Maurice , ond yn ôl Wood ( Athen. Oxon. ), o sir Ddinbych . Dywed ‘ Llyfr Silin ’ a Walter Davies (‘ Gwallter Mechain ’) ei fod yn yr wythfed ach o Ieuan Gethin . Dywed Philip Yorke ( Royal Tribes ) ei fod yn perthyn i gangen ddiweddar o deulu Clenennau . Ond yn ôl D. R. Thomas , S. Asaph , pais arfau Cunedda Wledig oedd gan ei fab David Maurice , ac nid eiddo Owen Gwynedd nac eiddo Einion Efell . Ymaelododd David Maurice yng Ngholeg Iesu , Rhydychen , 3 Mehefin 1651 , a graddio'n B.A. 1654/5 , ac M.A. 1657 , o'r Coleg Newydd . Daliodd y swyddi eglwysig canlynol: ficer Llangernyw , 1662 ; rheithor Cegidog S. George , sir Ddinbych , 1663 ; cylch-brebend yn Llanelwy , 1664 ; canon , 1666 ; ficer Llanasaph , sir Fflint , 1666 ; rheithor Gwytherin , 1675 ; ficer Abergele , 1684 , Betws-yn-Rhos , 1684 , a Llanarmon-yn-Iâl , 1696 . Daliai y tair swydd olaf pan fu f., 1702 . Claddwyd ef ym mynwent Betws-yn-Rhos , ac y mae beddargraff Lladin ar ei feddadail. Cyhoeddwyd ei achwyniad mewn perthynas â'r ‘ Popish Plot ’ yn The Information of J. Sergeant and D. Morris relating to the Popish Plot , 1681 . Cyhoeddodd hefyd The Promised Reed; a sermon preach'd … for the support of weak Christians , 1700 , a chyfieithiadau Cymraeg o ddau o weithiau Theophilus Dorrington o dan y teitlau, Arweiniwr cartrefol i'r iawn a'r buddiol dderbyniad o Swper yr Arglwydd, … 1700 , a Cynffwrdd i'r gwan Gristion, neu'r gorsen ysig , 1702 .

Ffynonellau:

  • C. Ashton , Hanes Llenyddiaeth Gymreig, 1651–1850 (1893) ;
  • NLW MS 9266;
  • British Museum. Catalogue of Printed Books (1882) .

Awdur:

John James Jones, M.A., (1892-1957), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54