Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMAURICE , HENRY ( 1647 - 1691 ), clerigwr ac awdur ;

g., os yw ei oedran ar ei dabled goffa yng nghapel Coleg Iesu (‘44’) yn gywir, yn 1647 , ond yn ôl Foster ( Alumni Oxon. ), a ddywed mai 16 oed oedd pan aeth i'r Coleg, fe'i g. yn 1648 . Yr oedd yn fab i Thomas Maurice , B.D. , curad parhaol Llangristiolus , a'i wraig Sidney , ferch Henry Parry neu Perry [q.v.] , awdur Egluryn Phraethineb ; yr oedd felly'n un o hil Tuduriaid Penmynydd — gw. J. E. Griffith , Pedigrees , 106. O ysgol ramadeg Biwmares , aeth i Goleg Iesu yn Rhydychen , a graddio yn Ionawr 1667-8 ; etholwyd ef yn gymrawd yn 1670 ; cymerth ei radd D.D. yn 1683 ; ac yn 1691 penodwyd ef yn athro diwinyddiaeth i'r brifysgol. Yr oedd yn ffefryn, yn gaplan , ac yn gydymaith i Syr Leoline Jenkins [q.v.] hyd 1680 , pan benodwyd ef yn gaplan i'r archesgob Sancroft . Ar wahân i ddal rheithoraeth segur Llandrillo-yn-Rhos o 1684 hyd 1691 , ni bu ddim a fynnai â Chymru wedi cyrraedd oedran gŵr, felly digon yma fydd cyfeirio at yr ymdriniaeth â'i yrfa a'i wethiau yn y D.N.B. — yr oedd yn ddyn a ganmolid ar bob llaw am ei fuchedd a'i ysgolheictod; bu'n dadlau â Richard Baxter ynghylch rheidrwydd y drefn esgobol. Bu farw'n ddibriod, o'r parlys , 30 Hydref 1691 .

Ffynonellau:

  • Oxford Dictionary of National Biography ;
  • Y Gwladgarwr , 1840 , 289-92.

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54