Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMEREDITH , BENJAMIN ( 1700 - 1749 ), pregethwr gyda'r Bedyddwyr ;

g. yn 1700 yn Llanwenarth , sir Fynwy , mab i William Meredith a oedd yn aelod blaenllaw a phregethwr gyda'r Bedyddwyr yn Llanwenarth . Bedyddiwyd ef yn 17 mlwydd oed a dechreuodd bregethu yn 1720 . Tua 1730 fe'i gwahoddwyd i ofalu am eglwys Ymneilltuol Llanbrynmair , ac ar ôl bod yno am beth amser fe'i hordeiniwyd yn 1733 , ond cyn pen blwyddyn, sef yn 1734 , gorfu iddo ymadael oherwydd ei olygiadau diwinyddol. Ef oedd y Bedyddiwr olaf i fod yn weinidog ar yr hen gynulleidfa yn Llanbrynmair , ac ymddengys ei fod yn bregethwr poblogaidd ac i'r gynulleidfa gynyddu yn ystod y tymor byr y bu ef yno. Dychwelodd i Lanwenarth ond bu ymrafael yn yr eglwys ynglŷn ag athrawiaeth y Drindod ac fe'i diarddelwyd ef a'r ychydig aelodau a goleddai ei syniadau yn 1748 . Bu'n pregethu i'w ddilynwyr mewn lle yn agos i'r addoldy, ac wedi hynny, pan wanychodd ei iechyd, yn ei gartref. Cyfieithodd yn Gymraeg lyfr John Bunyan , Jerusalem Sinner Saved , fel Pechadur Jerusalem yn Gadwedig , a gyhoeddwyd yn 1721 gydag ail argraffiad yn 1765 . Bu f. fis Rhagfyr 1749 .

Ffynonellau:

  • NLW MS 9266 (300);
  • Eminent Welshmen: a short biographical dictionary of Welshmen ... from the earliest times to the present (1908) ;
  • R. Williams , Montgomeryshire Worthies (1894) , 194;
  • Collections Historical and Archaeological relating to Montgomeryshire , 1886 , xix, 338-9;
  • Joshua Thomas , Hanes y Bedyddwyr ymhlith y Cymry , 223-5, 233-4, 292-3;
  • Hanes y Bedyddwyr yn Nghymru (1893–1907) , iii, 130, 180-1; iv, 157;
  • Hanes Eglwysi Annibynnol Cymru , i. 237-8;
  • Hen Gapel Llanbrynmair, 1739–1939 (1939) (gol. I. C. Peate ), 27-43;
  • Y Cofiadur , 1924 , rhif 2 (25-8).

Awdur:

Nansi Ceridwen Jones, Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54