Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMEREDITH , RICHARD (bu f. 1597 ), esgob

Leighlin yn Iwerddon , g. yn sir Ddinbych , yn fab, meddir, i un Robert Meredith ap Gronw a Margaret , merch William John ap Gronw . Y mae'n bosibl ei fod o'r un cyff â Meredithiaid Stansty . Gall mai ef yw'r Richard Meredith a raddiodd yn B.A. yng Ngholeg Iesu , 4 Mawrth 1572/3 , ond mae sicrwydd iddo dderbyn ei M.A. o'r un coleg yn 1575 . Daeth yn gaplan i Syr John Perrot [q.v.] , arglwydd-raglaw Iwerddon , ac yn fuan fe'i dyrchafwyd gan Perrot yn ddeon eglwys S. Patrick ger Dulyn , ac, yn Ebrill 1589 , yn esgob Leighlin . Pan gyhuddwyd ei noddwr ar gam dystiolaeth o gynllwynio yn erbyn y frenhines Elisabeth , galwyd Meredith yntau i gyfrif gan y Cyfrin Gyngor , a bu am dymor yn 1591 yn garcharor yn y ‘ Fleet .’ Bu f. 3 Awst 1597 , a chladdwyd ef yn eglwys S. Patrick .

Ffynonellau:

  • Geirlyfr Bywgraffiadol o Enwogion Cymru (1870) , 726;
  • Register of the University of Oxford (1884–9) , II, iii, 26;
  • Wood , Athenae Oxonienses (1813–20) (gol. Bliss ), ii, 841-2;
  • Calendar of State Papers, Domestic Series Eliz. , 1591-4 ;
  • Calendar of State Papers relating to Ireland , 1588-92 ;
  • Historical Manuscripts Commission. Calendar of the Manuscripts of the Most Honourable the Marquis of Salisbury (1883–1910) , iv, 117;
  • Report on the Manuscripts of the Earl of Egmont (1905–9) , ii, 25.

Awdur:

Emyr Gwynne Jones, M.A., (1911-72), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54