Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMEREDITH , ROBERT ( 1823 - 1893 ), argraffydd yn U.D.A. ;

g. 23 Medi 1823 yn Y Ffynnon , Blaenau Ffestiniog , mab Robert Meredith (y Parch. Robert Meredith , Holland Patent , N.Y. , U.D.A. , wedi hynny). Ymfudodd i America yn 1831 , bu yn Utica ac wedyn yn Marcy , gerllaw Holland Patent , a chafodd ei addysg yn academi Holland Patent . Aeth yn brentis yn swyddfa argraffu E. E. Roberts yn Utica . Yn 1848 aeth i Efrog Newydd i argraffu Y Cyfaill , eithr symudodd i Rome, N.Y. , a sefydlu ei argraffwasg ei hunan ac argraffu Y Cyfaill ynddi am 10 mlynedd. Symudodd i Racine , Wisconsin , yn 1861 , ac yn 1863 i Chicago ; yno, gyda'i ddau fab, sefydlodd wasg i argraffu cerddoriaeth . Ymysg y llyfrau Cymraeg a argraffodd y mae: Y Pregethwr a'r Gwrandawr , 1855 , Y Drysorfa Gerddorol , 1856 , a Blodau Paradwys , sef llyfr emynau at wasanaeth ysgolion Sul — y gerddoriaeth gan Sankey a'r geiriau wedi eu cyfieithu gan Meredith . Cyhoeddodd, 1885-6 , Adgofion o'r Amser Gynt . Yn 1858 dechreuodd gyhoeddi Yr Arweinydd ( Rome, N.Y. ). Bu f. 20 Gorffennaf 1893 yn Chicago .

Ffynonellau:

  • The Cambrian , iv, 356;
  • The Cambrian , 1894 , 158-60;
  • Y Drych newyddiadur cenedlaethol Cymry America , 26 Ebrill, 26 Gorffennaf 1856, 15 Ebrill 1886 .

Awdur:

Robert (Bob) Owen, O.B.E., M.A., (1885-1962), Croesor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54