Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMEREDITH , THOMAS ( fl. 1747-70 ), cynghorwr Methodistaidd, ac Antinomiad .

Hanoedd o Lanbrynmair , ond trigai yng Nghoed-y-rhos , Mochdref , sir Drefaldwyn . Enwir ef yn gynghorwr yn sasiwn y Tyddyn , 1747 . Perthynai i blaid Howel Harris [q.v.] yn 1750 , ond trowyd ef allan yn 1751 . Dywedir iddo ŵyro at Antinomiaeth a mynd o dan ddylanwad Thomas Sheen [q.v.] . Dychwelodd i'w gynefin a llwyddodd i ennill rhai canlynwyr. Cyhoeddwyd casgliad o'r eiddo yn 1770 allan o waith William Erbury [q.v.] a Morgan Llwyd [q.v.] , etc., sef A Scourge for the Assirian the great Oppressor ( W. Laplain , Salop ). Ceir ei olygiadau mewn llyfr a gyhoeddwyd yn 1770 ar ôl ei farw (o'r un wasg), sef An Illustration of Several Texts of Scripture , sy'n cynnwys rhai o'i lythyrau. Ceir elfen gyfriniol yn ei waith, a thuedd at ddaliadau'r hen heretigiaid ‘ Monophysitaidd.

Ffynonellau:

  • Robert Jones (Rhoslan) , Drych yr Amseroedd , 1820 , 136, 143;
  • Methodistiaeth Cymru (1851–6) , i, 409; ii, 241, 324, 377;
  • J. Gwili Jenkins , Hanfod Duw a Pherson Crist athrawiaeth y Drindod a Duwdod Crist, yn bennaf yn ei pherthynas â Chymru (Lerpwl, 1931) , 140;
  • R. Bennett , Methodistiaeth Trefaldwyn Uchaf, 1738–1852 (1929) , 79, 183, 187-9;
  • W. Rowlands , Llyfryddiaeth y Cymry (Llanidloes, 1869) , 518;
  • R. Williams , Montgomeryshire Worthies (1894) , 195.

Awdur:

Y Parchedig Gomer Morgan Roberts, M.A., (1904-93), Pont-rhyd-y-fen / Llandudoch / Llandybïe

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54