Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMICHAEL , DAVID (‘ Dewi Afan ’; 1842 - 1913 ), bardd ;

g. yn Llanelli 7 Gorffennaf 1842 . Bedyddiwyd ef yn eglwys Fedyddiedig Penuel , Cwmafan , ac yn ddiweddarach ymaelododd yn y gangen newydd yn Nhabor a'i ethol yn ddiacon yno. Canai yn bennaf ar destunau Beiblaidd a moesol . Cyhoeddwyd ei weithiau barddonol cynnar mewn cyfrol o'r enw Fy Ngwanwyn ( Aberdâr 1873 ), a gyflwynwyd i'w fam Margaret Michael , ac ymddangosodd wedi hynny eiriau Cymraeg Ruth a Naomi … A Cantata ( Cwmavon , 1876 ), a Gwaredigaeth Pedr o'r Carchar (3ydd arg., Cwmafon , 1885 ; arg. 1af, 1879 ; ail arg., 1880 ). At hyn, cyhoeddodd gyda Llewelyn Griffiths (‘ Glan Afan ’) ddau ddetholiad o farddoniaeth beirdd cyfoes dan y teitlau Blodeu'r Beirdd ( Cwmafon , 1871 ) ac Oriel y Beirdd ( Cwmafon , 1882 ). Bu f. 11 Awst 1913 , gan adael un ferch a phedwar mab. Nai iddo oedd Thomas Morgan (‘ Afanwyson ’) [q.v.] . Na chymysger ef â DAVID MICHAEL ( 1785 - 1860? ), telynor ym Merthyr Tydfil ( Byw. Cerdd. Cymr. ; Llyfr Cerdd Dannau ).

Ffynonellau:

  • 'Dictionary of Welsh Biography.' 27 cyf., N.L.W. MSS. 9251–77 ;
  • Seren Cymru , 10 Hydref 1913 ;
  • Seren Gomer , 1913 , 351;
  • South Wales Daily News , 14 Awst 1913 .

Awdur:

Benjamin George Owens, M.A., Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54