Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMILLS , HENRY ( 1757 - 1820 ), arloeswr gyda chanu cynulleidfaol yng Nghymru ;

g. yn 1757 yn amaethdy Tanrallt , gerllaw Llanidloes . Pan oedd yn ddyn ieuanc tynnodd ei lais sylw Thomas Charles o‘r Bala pan oedd hwnnw ar ymweliad â Bethel , capel y Methodistiaid Calfinaidd , Llanidloes — ymunodd Mills â‘r Methodistiaid Calfinaidd yn 1780 — ac ar awgrym Charles rhoes y cyfarfod misol ofal canu cynulleidfaol Methodistiaid yr ardal ar ysgwyddau Mills , serch fod newydd-deb y syniad, ieuenctid Mills , a‘i fod yn abl i ganu dau neu dri o offerynnau cerdd , yn rhwystr yng ngolwg rhai o‘r blaenoriaid mwyaf llym a chul. Bu‘n briod ddwywaith. Meibion o‘i briodas gyntaf oedd (1) Edward Mills , tad John Mills [q.v.] ac Edward Mills [q.v.] ; (2) James Mills (isod) . Mab o‘r ail briodas oedd Richard Mills [q.v.] . Bu HENRY MILLS f. 28 Awst 1820 .

Parhawyd ei waith cerddorol gan ei fab JAMES MILLS ( 1790 - 1844 ); g. yn 1790 ym Melin-y-wern , gerllaw Llanidloes . Cafodd ei alluoedd cerddorol ef gyfle da yn y gymdeithas gerddorol a sefydlwyd yn Bethel yn 1834 gyda‘r amcan o wella safon caniadaeth gynulleidfaol; cyfarfyddai‘r gymdeithas ar y Suliau, ac yr oedd yn perthyn iddi hefyd ddosbarth-noson-waith lle y dysgid elfennau cerddoriaeth gan tua 60 neu 70 o bobl ieuanc. Cyfansoddodd JAMES MILLS lawer o anthemau a thonau — gw. Y Cerddor Eglwysig a Caniadau Seion — a chadwodd ei dôn a elwir ‘ Hosannah ’ ei lle mewn casgliadau diweddarach. Bu f. yn y flwyddyn 1844 .

Ffynonellau:

  • R. Mills and N. Cynhafal Jones , Buchdraeth y Parch. John Mills. F.R.G.S., M.R.A.S … (Aberdar, 1881) ;
  • Y Traethodydd , 1901 , 1903 ;
  • M. O. Jones , Bywgraffiaeth Cerddorion Cymreig (1890) ;
  • Eminent Welshmen: a short biographical dictionary of Welshmen ... from the earliest times to the present (1908) ;
  • Y Cerddor , Rhagfyr 1890 .

Awdur:

Prifathro Gwilym Prichard Ambrose, M.A., Caerlleon-ar-Wysg

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54