Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORGAN , HECTOR DAVIES ( 1785 - 1850 ), clerigwr ac awdur gweithiau diwinyddol ,

unig fab Hector Davies a Sophia ei wraig, g. (yn Llundain ?) yn 1785 . Wedi marw ei daid yn 1800 , cymerodd enw ac arfau Morgan , a ddaethai i ran ei daid ar ei (ail) briodas â Christiana , nith ac etifeddes John Morgan o Aberteifi ( 1686 - 1763? ). Bu dan addysg yng Ngholeg y Drindod , Rhydychen , a graddio B.A. yn 1806 ac M.A. yn 1815 . Am 37 mlynedd bu'n gurad Castle Hedingham yn Essex ; yn 1846 ymneilltuodd i Aberteifi a bu f. yno 23 Rhagfyr 1850 .

Ar bwys dau draethawd diwinyddol (un ohonynt ar fedydd) enillodd wobr o £50 a gynigiwyd gan y Gymdeithas er Hyrwyddo Gwybodaeth Gristnogol ac Undeb Eglwysig yn esgobaeth Tyddewi ; ac yn 1826 cyhoeddodd waith ar briodas ac ysgariad, a ddisgrifir fel cynnyrch darllen eang a manwl a gwybodaeth o'r gyfraith. Yn 1819 bu'n ‘ Bampton Lecturer ,’ ac yn 1820 penodwyd ef gan yr esgob Burgess o Dyddewi yn brebendari Trallwng yng Ngholeg Crist , Aberhonddu .

Ffynonellau:

  • Oxford Dictionary of National Biography ;
  • S. R. Meyrick , The History and Antiquities of the County of Cardigan (1808, 1907) , 112.

Awdur:

Thomas Iorwerth Ellis, M.A., (1899-1970), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54