Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORGAN , EDWARD ( 1783 - 1869 ), clerigwr efengylaidd, cofiannydd a chroniclydd ffeithiau pwysig ynglŷn â'r diwygiad Methodistaidd yng Nghymru .

Mab ydoedd i David Morgan , Pîl (Pyle) , sir Forgannwg , ac yno, yn Tŷ Tanglwst , y ganed ef, a'i fedyddio 7 Tachwedd 1783 . Aeth i Goleg Iesu , Rhydychen , 1802 ( B.A. 1806 , M.A. 1811 ). Derbyniodd ficeriaeth Syston , Leicestershire , yn 1814 , ac at hynny cafodd ficeriaeth Ratcliffe , gerllaw, yn 1818 . Hwylusir ymchwil i hanes y diwygiad Methodistaidd yng Nghymru o droi ato. Ei arwr mawr a'i gynddelw oedd Thomas Charles o'r Bala . Ymffrostiai yn ei gyfeillgarwch â Charles , ac yn ei farw ef ( 1814 ) collodd ei gyfarwyddwr. Gohebent â'i gilydd yn gyson. Ysgrifennodd A Brief Memoir of the Life and Labour of the Rev. Thomas Charles , 1828 , eithr benthyciodd ar y mwyaf o gofiant gan Thomas Jones , 1816 (gw. hefyd dan Davies , Morris ); ac Essays, Letters, and Interesting Papers of the late Rev. Thomas Charles , 1836 . Ei ail arwr oedd David Jones , Llan-gan . Ysgrifennodd Ministerial Records or Brief Accounts of the Great Progress of Religion under the Ministry of … Daniel Rowlands of Llangeitho, The Rev. W. Williams of Pant y Celyn, The Rev. D. Jones of Llangan , 1840 , Ysgrifennodd gofiant i John Elias (gw. Y Traethodydd , 1845 , 112), Short Memoir of the Rev. Henry Philips, late of Coychurch , ei hen athro, a hefyd gofiant yn Gymraeg i'w fam. Bu f. ym Mehefin 1869 ; dywed ei garreg fedd (ar gam) ei fod ‘yn 93 oed.’

Ffynonellau:

  • Foster , Alumni Oxonienses ;
  • Crockford's Clerical Directory , 1868;
  • Cardiff Free Libraries: Catalogue of Printed Literature in the Welsh Department (1898) ;
  • C. Ashton , Hanes Llenyddiaeth Gymreig, 1651–1850 (1893) ;
  • ewyllys ddyddiedig 27 Gorffennaf 1860.

Awdur:

Y Parchedig Daniel Williams, (1878-1968), Llangollen

Atodiadau a chywiriadau:

MORGAN , EDWARD ( 1783 - 1869 ; Bywg. , 604)

Ymdriniaeth a llyfryddiaeth lawnach gan G.M. Roberts yn Cylch. Cymd. Hanes M.C. , 1962 , 13-22.

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54