Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z



MORGAN , EVAN ( 1809 - 1853 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ac awdur ;

g. yn 1809 , mab Evan Morgan , un o flaenoriaid hen gapel Seion , Caerdydd . Saernïwyr cerrig beddau oedd THOMAS MORGAN ( 1816 - 1858 ), ei frawd, ac yntau. Dechreuodd bregethu yn 1830 , yr un adeg ag Edward Matthews [q.v.] , cyfaill mawr y teulu. Ordeiniwyd ef yn sasiwn Llangeitho , 1841 . Trigodd yng Nghaerdydd ar hyd ei oes, a bu rhyw gyswllt bugeiliol rhyngddo a Seion . Priododd, 1836 , Mary Morgan , Clunhir , Pontardulais . Cyhoeddodd Tŵr y Praidd (dwy ddarlith) yn 1851 , a Boanerges: neu, Hanes Bywyd Morgan Howells , [q.v.] yn 1853 . Mewn afiechyd y dechreuodd lenydda , ond llaw angau a'i rhwystrodd rhag cyflawni ei addewid. Bu f. 10 Awst 1853 . Priododd ei weddw â'r Parch. Richard Lumley [q.v.] . Cyhoeddodd Edward Matthews bregeth goffa iddo yn 1853 , a phregeth gyffelyb ( Y Diacon ) i goffadwriaeth Thomas Morgan yn 1859 .

Ffynonellau:

  • Y Drysorfa , 1835 , 182; 1853 , 316; 1858 , 414;
  • Y Cylchgrawn , 1852 , 21; 1853 , 287;
  • W. Evans , Cofiant y Parchedig William Evans, Tonyrefail, yn cynwys ei gynghorion gweinidogaethol, areithiau dirwestol, llythyrau, a nifeer o bregethau, gan ei wyr (1892) , 148;
  • J. J. Morgan , Cofiant Edward Matthews, Ewenni (Wyddgrug, 1922) , 307-18;
  • T. Bowen , Dinas Caerdydd a'i Methodistiaeth Calfinaidd (Eglwys Bresbyteraidd Cymru) (Caerdydd, 1927) , 17-22;
  • Yr Haul , i, 546.

Awdur:

Y Parchedig Gomer Morgan Roberts, M.A., (1904-93), Pont-rhyd-y-fen / Llandudoch / Llandybïe

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54