Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORGAN , HENRY (bu f. 1559 ) esgob ;

g. ym Mhebidiog yn Nyfed , a'i dderbyn i Brifysgol Rhydychen 1515 , gan raddio B.C.L. yn 1522 a D.C.L. yn 1525 . Yn fuan wedi hynny daeth yn brifathro Neuadd S. Edward yno. Derbyniodd urddau , a daeth yn rheithor Castell Walwyn yn Nyfed ; daliodd wedyn swyddi a bywiolaethau yn esgobaethau Lincoln ac Exeter . Penodwyd ef yn esgob Tyddewi gan y frenhines Mari yn 1554 , a daliodd y swydd nes i Elizabeth ei dwyn oddi arno yn 1559 . Ymneilltuodd i Wolvercote , ger Rhydychen , lle y bu f. 23 Rhagfyr 1559 . Claddwyd ef yn Wolvercote .

Ffynonellau:

  • Oxford Dictionary of National Biography

Awdur:

Thomas Iorwerth Ellis, M.A., (1899-1970), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54