Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORGAN , JOHN ( 1827 - 1903 ), clerigwr a llenor ;

g. ger Trefdraeth , sir Benfro , 22 Mawrth 1827 , unig fab John Morgan , prifathro ysgol Madam Bevan yn Nhrefdraeth , lle hefyd yr hyfforddid athrawon. Addysgwyd ef yn ysgol ramadeg Aberteifi ac athrofa'r Fenni . Ordeiniwyd ef gan yr esgob Ollivant yn 1850 a daeth yn gurad Cwmafon , 1850-2 , ficer Pontnewynydd , 1852-75 , a rheithor plwyfi unedig Llanilid a Llanharan o 1875 hyd ei farwolaeth. Pregethai lawn mor effeithiol yn Gymraeg ag yn Saesneg , a cheir yr enghreifftiau gorau o'i arddull yn ei bregethau cyhoeddedig yn y ddwy iaith. Cyfieithodd rannau o'r ‘ Anacreon ’ a ‘ Chevy Chase ’ yn Gymraeg a throsodd emynau Pantycelyn yn Saesneg . Cyhoeddodd hefyd gyfrolau o farddoniaeth Saesneg dan y teitlau, My Welsh Home , 1870 , ar fesur ‘ In Memoriam '; a A Trip to Fairyland or Happy Wedlock , gyda darnau eraill a chyfieithiadau o emynau Cymraeg , 1896 . Yn 1892 cyhoeddodd Four Biographical Sketches — ysgrifau ar yr esgobion Ollivant a Thirlwall , Griffith Jones , Llanddowror , a Syr Thomas Phillips . Ysgrifennai yn aml i'r cylchgronau Cymraeg , a hefyd i'r Spectator , Saturday Review , Churchman , a'r Western Mail . Ymladdodd yn gadarn dros hawliau'r Eglwys Sefydledig , ac ef, yn ôl yr archesgob Benson , oedd y galluocaf a'r dysgedicaf o amddiffynwyr yr Eglwys . Bu f. yn Llanilid , 23 Mai 1903 , a chladdwyd yn y fynwent yno.

Ffynonellau:

  • E. R. S. Morgan , The late Reverend John Morgan ;
  • Western Mail , 25 Mai 1903 ;
  • The Llandaff Diocesan Magazine a quarterly record of church work in the diocese (Caerdydd) , Tachwedd 1903 ;
  • Evan Jones , A historical sketch of Newport, Pembrokeshire including the church, castle, town and corporation, antiquities (Solva, 1890) .

Awdur:

Walter Thomas Morgan (1912-90), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54