Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORGAN , PHILIP (bu f. 1435 ), esgob Caerwrangon (1419) ac Ely (1426) .

Ceir y cyfeiriad cyntaf ato yng nghofrestrau esgobion Tyddewi , 28 Mai 1398 , lle y disgrifir ef fel doethur yn y gyfraith a rheithorAberedow .’ Yn y Papal Letters , 17 Kal. Mehefin 1401 , gwelir caniatâd iddo ef, a oedd bellach yn is-ddiacon , i ohirio ei ordeiniad fel diacon ac offeiriad am 10 mlynedd, a chawn gyfeiriad arall ato yn yr un llythyrau, 6 Kal. Mehefin 1405 , lle rhoddwyd iddo, a oedd erbyn hyn yn ddoethur yn y gyfraith eglwysig a sifil , adnewyddiad o'i ganiatâd i ddal Llanfeigan ynghyd ag Aberedw . Penodwyd ef, 2 Mai 1407 , yn ganon yng ngholeg (h.y. clas) Abergwili , a rhoddwyd iddo brebend Llandegle . O 1414 ymlaen anfonwyd ef yn aml ar genadaethau tramor , a chymerodd ran amlwg yn y trafodaethau i ffurfio cytundeb heddwch â Ffrainc ; bu'n brif offeryn i gael adnewyddiad o'r cadoediad arbennig â Fflandrys , 1416 . Gwnaed ef yn aelod o'r Cyfrin Gyngor yn 1419 . Fel esgob bu'n wyliadwrus i atal drygau clerigol. Adeg Senedd Hydref 1429 anfonwyd yr achos yn erbyn abad Ystrad Fflur ato. Bu farw yn Bishop's Hatfield , swydd Herts , 25 Hydref 1435 , a chladdwyd ef yng nghapel y Charterhouse yn Llundain .

Ffynonellau:

  • Oxford Dictionary of National Biography ;
  • The Episcopal Registers of the Diocese of St. David's, 1397–1518 (1917–20) , 36, 390;
  • Calendar of entries in the Papal Registers relating to Great Britain and Ireland. Papal Letters , cyf. v, vi.

Awdur:

Walter Thomas Morgan (1912-90), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54