Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORGAN , REES ( 1764 - 1847 ), pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ;

g. yn y Capelhir , Talyllychau , sir Gaerfyrddin , mab Morgan Rees a fynychai'r seiat Fethodistaidd yng Nglanyrafon-ddu Ganol . Argyhoeddwyd ef yn ieuanc o dan weinidogaeth William Llwyd o Gaeo [q.v.] , ei gyfaill mawr ar ôl hynny. Dechreuodd bregethu c. 1784-5 , a bu ar y maes ar hyd ei oes faith dros Gymru oll. Cymdeithasodd lawer â Daniel Rowland , Williams Pantycelyn , ac eraill o'r prif ddiwygwyr Methodistaidd . Bu f. 6 Ebrill 1847 , a chladdwyd ym mynwent Talyllychau . Ni ddylid ei gymysgu ef â Rhys Morgan , Glancledan-fawr , Llanwrtyd , a fu'n gynghorwr gyda'r Methodistiaid ym mlynyddoedd cyntaf y diwygiad.

Ffynonellau:

  • Y Drysorfa , 1847 , 297-301;
  • G. M. Roberts , Y Pêr Ganiedydd [Pantycelyn]. Cyfrol 1 Trem ar ei fywyd; Cyfrol 2: Arweiniad i'w waith (Aberystwyth, 1949, 1958) , 180;
  • Methodistiaeth Cymru (1851–6) , iii, 328.

Awdur:

Y Parchedig Gomer Morgan Roberts, M.A., (1904-93), Pont-rhyd-y-fen / Llandudoch / Llandybïe

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54