Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORGAN , RICHARD ( 1743 - 1805 ), gweinidog gyda'r Annibynwyr ;

g. yn 1743 yn Ystradisaf , Ystradgynlais — aelodau yng Nghwmllynfell oedd ei rieni. Yn brentis i wneuthurwr llestri pren , ymaelododd yn eglwys Tynewydd , Glyntawe ; dechreuodd bregethu ; o ysgol Joseph Simmons yng Nghastell Nedd aeth yn 1765 i academi'r Fenni . Urddwyd ef, 28 Medi 1769 , yn weinidog Henllan Amgoed a'i changhennau, a bu yno weddill ei oes. Nodweddid ef gan weithgarwch eithriadol, onid gormodol, fel darllenwr (darllenai'r Beibl yn yr ieithoedd gwreiddiol wrth ‘gadw dyletswydd’) ac fel gweinidog ; yr oedd yn Galfin llym a digymrodedd. Bu f. 10 Chwefror 1805 , yn 62 oed.

Ffynonellau:

  • Hanes Eglwysi Annibynnol Cymru , iii, 343-4, 362-3;
  • Geirlyfr Bywgraffiadol o Enwogion Cymru (1870) ;
  • A History of Carmarthenshire , ii, 234, 251.

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54