Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORGAN , CHARLES OCTAVIUS SWINNERTON ( 1803 - 1888 ), hynafiaethydd a hanesydd lleol ;

g. 15 Medi 1803 , pedwerydd mab Syr Charles Morgan , ail farwnig , Ealing , Middlesex , a Tredegar Park , sir Fynwy ; yr oedd, felly, yn frawd i'r barwn Tredegar 1af ( gw. yr ysgrif ar y teulu ). Ymaelododd yn Christ Church , Rhydychen , 26 Mehefin 1822 ( B.A. 1825 , M.A. 1832 ). Yr oedd yn ustus heddwch ac yn ddirprwy-raglaw yn sir Fynwy , a bu'n cynrychioli ei sir yn y Senedd o 1840 hyd 1874 . Daeth yn F.S.A. yn 1830 , a phan fu farw yr oedd yn un o gymrodyr hynaf y gymdeithas honno; gwelir enghreifftiau o'i gyfraniadau iddi yn Archaeologia (xxxiii, xxxiv, a xxxvi). Ysgrifennai hefyd i Archaeologia Cambrensis ac i Journal y Royal Archaeological Institute . Etholwyd ef yn F.R.S. yn 1832 . Yr oedd yn awdurdod ar glociau ac oriaduron , a rhoes rai esiamplau i'r casgliadau cenedlaethol yn Llundain . Cysylltir enw Morgan , weithiau wrtho ei hun, ac weithiau gydag enw Thomas Wakeman , â'r llu erthyglau, etc., a gyhoeddwyd gan y Monmouthshire and Caerleon Antiquarian Association a sefydlwyd yn 1847 . Dyma deitlau, rhai o'r pethau gan Morgan ei hunan a gyhoeddwyd gan y gymdeithas honno: ‘ Excavations … within the walls of Caerwent, ’ 1856 , ‘ Notice of a Tessellated Pavement … in the Churchyard, Caerleon ,’ 1866 , ‘ Some Account of the Ancient Monuments in the Priory Church, Abergavenny ,’ 1872 , ‘ Goldcliff and the Ancient Roman-Inscribed Stone found there ,’ 1882 . Y mae tystiolaeth ymhlith papurau a dogfennau teulu Morganiaid , Tredegar , iddo astudio llawer ar y rheini. Yn The Friars , Casnewydd-ar-Wysg , yr oedd yn byw. Bu farw'n ddibriod 5 Awst 1888 .

Ffynonellau:

  • Burke's … Peerage, Baronetage, and Knightage ;
  • Proceedings of the Society of Antiquaries of London , II, xii, 384-6;
  • dogfennau Tredegar Park yn Ll.G.C.

Awdur:

Syr William Llewelyn Davies, M.A., LL.D., F.S.A. (1887-1952), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54