Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORGAN , THOMAS (bu f. 1833 ), cenhadwr gyda'r Methodistiaid Wesleaidd a gweinidog ;

g. yn Aberafan , Morgannwg . Aeth i'r weinidogaeth yn 1808 , a llafuriodd ynddi am 25 mlynedd, 18 ohonynt yn y maes cenhadol a saith yn Lloegr . Yn 1810 apwyntiwyd ef i ofalu am yr orsaf genhadol ar ynys Antigua , yn India'r Gorllewin . Yn 1816-7 bu'n gofalu am gylchdaith S. Vincent , a bu'n bwrw golwg dros S. Dominica am saith mlynedd. Bu'n gadeirydd ac yn arolygwr y rhanbarthau dros dymor cythryblus rhyddhau'r caethion. Meddai ddawn eithriadol fel cenhadwr , ac yr oedd iddo'r un arbenigrwydd ynglŷn â materion ariannol y gymdeithas. Â'i iechyd yn pallu, ymwelodd â Lloegr yn 1831 , a bu f. yng Ngorffennaf 1833 .

Ffynonellau:

  • Yr Eurgrawn Wesleyaidd (Dolgellau) , xxv, 373-4;
  • G. Penar Griffith , Cenhadon Cymreig .

Awdur:

Y Parchedig Ddr Evan Lewis Evans, D.Th., (1898-1978), Pontarddulais / Abertawe

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54