Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORGAN , WALTER ( fl. 1695 ), awdur

y Parson's Jewel , 1705 , llyfr o gyfarwyddiadau i egluro'r drefn pan gyflwynir clerigwyr i fywiolaethau. Ar yr wyneb-ddalen disgrifir ef fel ‘ vicar de jure of Llhan-tri-sanct and Chaplain to the Countess Dowager of Peterborough late deceased. ’ Mae'n wir iddo gael ei gyflwyno i Lantrisant , 3 Ebrill 1695 , gan Francis Jones a Rachel , ei wraig, ond fe gododd ymryson yn y Siawnsri ynglŷn â'r nawddogaeth pan gyflwynodd deon a chabidwl Caerloyw ŵr o'r enw James Harries i'r fywoliaeth, a sefydlwyd y diwethaf, 7 Mehefin 1695 ( Llandaff Subscription Books , iv), ac arhosodd ef yno hyd 1728 . Ni wyddys yn sicr ai'r Walter Morgan hwn yw'r un a enwir gan Foster , mab Thomas Morgan o Landeilo , a ymaelododd yng Ngholeg Iesu , Rhydychen , 30 Mai 1682 , yn 21 oed, neu ddyn o'r un enw a fu'n rheithor Eglwysilan , 1689-95 . Efallai mai yr un ydynt.

Ffynonellau:

  • ‘Llandaff Presentations’ a ‘Subscription Act Books’ ymhlith MSS. yr Eglwys yng Nghymru;
  • Foster , Alumni Oxonienses ;
  • Index of Chancery Proceedings, Bridges Division , 120/53.

Awdur:

Walter Thomas Morgan (1912-90), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54