Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORGAN , WILLIAM ( 1801 - 1872 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr

yng Nghaergybi ; g. ddechrau 1801 ger Trefdraeth , sir Benfro . Ymaelododd gyda'r Annibynwyr . Oddeutu 1818 , ac ef yng ngwasanaeth W. Griffiths , gweinidog Tabor , Dinas Cross , ymunodd â'r Bedyddwyr a dechrau pregethu yno. Aeth i ddysgu crydda i ardal Blaenywaun , a phan ddarganfu'r eglwys honno ei athrylith cadwodd ef am flwyddyn yn ysgol William Owen [q.v.] yn Aberteifi . Treuliodd ddwy flynedd yn athrofa'r Fenni . Galwyd ef i Gaergybi ddiwedd 1824 , a'i ordeinio 18 Ebrill 1825 , y Bedyddiwr cyntaf i'w urddo ym Môn ; ei hafal ni fu yno ac eithrio Christmas Evans . Yr oedd, ebe Robert Jones , Llanllyfni , cyn alluoced â John Elias , ond nid oedd mor glir ag ef. Bu'n dadlau â gwŷr galluog yn Y Bedyddiwr . Cyfansoddodd farwnad a Cofiant i Robert Williams , Rhuthyn . Cyhoeddodd Cofiant a Gweithiau Christmas Evans gan roi'r elw i'w weddw. Eithr Cysondeb y Ffydd (672 o dudalennau) ydoedd ei gampwaith. Bu f. o'r parlys , 15 Medi 1872 .

Ffynonellau:

  • W. Price , Cofiant y diweddar Barch. W. Morgan, D. D., Caergybi (Llanerchymedd, 1888) ;
  • T. Richards , Trafodion Cymdeithas Hanes Bedyddwyr Cymru , 1937 .

Awdur:

Y Parchedig William Joseph Rhys, (1880-1967), Gelli, Rhondda / Treherbert

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54