Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRIS , DAVID ( 1787 - 1858 ), pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, cyhoeddwr gweithiau ‘Pantycelyn’ ;

g. yn 1787 , yn fab John ac Ann Morris , Melin Clun-hir , Llandybïe , sir Gaerfyrddin . Gŵr ieuanc ofer ydoedd nes ei argyhoeddi o dan weinidogaeth yr Annibynnwr Rhys Powel , Cross Inn . Ymunodd â'r Methodistiaid yn y Betws ond symudodd ymhen ychydig i gapel yr Hendre . Dechreuodd bregethu yno c. 1816 , ond nis ordeiniwyd erioed. Ef, y mae'n debyg, oedd offeryn tröedigaeth Edward Matthews , Ewenni . Cafodd yr hawlfraint gan deulu Pantycelyn a chyhoeddodd nifer o adargraffiadau o weithiau William Williams rhwng y blynyddoedd 1833 a 1854 . Bu f. 19 Mehefin 1858 , a chladdwyd ef yn yr Hendre .

Ffynonellau:

  • W. Jones , Cenadon Hedd nodiadau byrion am dri ar ddeg o weinidogion a phregethwyr yn mhlith y Trefnyddion Calfinaidd a fuant feirw o'r flwyddyn 1848 hyd y flwyddyn 1859 (Abertawe, 1859) , 1859 , 50-5;
  • James Morris , Hanes Methodistiaeth Sir Gaerfyrddin (1911) , 88;
  • J. J. Morgan , Cofiant Edward Matthews, Ewenni (Wyddgrug, 1922) , 25;
  • G. M. Roberts , Methodistiaeth fy mro sef ymchwil i ddechreuad Methodistiaeth yn Nwyrain Myrddin (1938) , 52-4;
  • J. H. Davies , Rhestr o lyfrau gan y Parch William Williams Pantycelyn a argraffwyd rhwng 1744 a 1800 (Caerfyrddin, 1918) , viii.

Awdur:

Y Parchedig Gomer Morgan Roberts, M.A., (1904-93), Pont-rhyd-y-fen / Llandudoch / Llandybïe

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54