Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRIS , DAVID (‘ Bardd Einion ’; 1797? - 1868 ), bardd ;

tybir ei eni yn 1797 , yn Nhan-y-bryn , Llanfair Caereinion , sir Drefaldwyn , ac efallai mai ef yw'r David , mab David a Margaret Morris , o ardal Heniarth , a fedyddiwyd yn eglwys y plwyf 2 Gorffennaf 1797 . Bu'n wehydd am gyfran o'i oes ond yn ddiweddarach trodd at arddio . ‘ Y Gerddi ’ oedd hen enw Tan-y-bryn , ac yno y triniai David Morris ei ardd gan werthu'r cynnyrch i'r cymdogion ac yn y marchnadoedd cyfagos. Yr oedd yn hyddysg yn hanes Cymru ac yn ei barddoniaeth , a medrai ddarnau maith ar ei gof. Yr oedd yn englynwr pur fedrus ei hun, ac yn eisteddfod Llanfair Caereinion , ddydd Nadolig 1856 , ef, allan o dros 40, a enillodd am englyn i'r ‘ Gwynt .’ Dywedir y byddai Gwallter Mechain a Robert Jones (‘ Bardd Mawddach ’) yn cywiro ei gyfansoddiadau cynnar iddo. Claddwyd ef ym mynwent Llanfair Caereinion , 14 Ebrill 1868 .

Ffynonellau:

  • Eminent Welshmen: a short biographical dictionary of Welshmen ... from the earliest times to the present (1908) ;
  • Y Geninen , 1900 , 68;
  • R. Williams , Montgomeryshire Worthies (1894) ;
  • cofrestr eglwys plwyf Llanfair Caereinion.

Awdur:

Dr Enid Pierce Roberts, M.A., D.Litt., Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54