Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRIS , EBENEZER ( 1769 - 1825 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ;

g. yn yr Henbant , Lledrod , sir Aberteifi , yn 1769 , yn fab hynaf yr enwog David Morris [q.v.] a Mary ei briod. Symudodd gyda'i dad i blwyf Tredreyr yn 1774 , a chafodd ychydig addysg mewn ysgol a gedwid gan Daniel Davies , curad y plwyf . Aeth i gadw ysgol yn Nhrecastell , Brycheiniog , c. 1786 , a chafodd argyhoeddiad ysbrydol yno dan weinidogaeth y cynghorwr Methodistaidd Dafydd William Rhys . Ymunodd â'r seiat Fethodistaidd yn Nhrecastell a dechreuodd bregethu c. 1788 . Dychwelodd i'w gynefin, ac ar farwolaeth ei dad yn 1791 ymgymerodd â bugeilio'r praidd Methodistaidd yn Nhŵrgwyn a'r ardaloedd o gwmpas. Priododd, 1792 , Mary Jones o'r Dinas , Betws Ifan , ac o'i' chynhysgaeth hi y cododd gartref newydd ym Mlaen-y-wern , lle y bu'n byw o 1804 hyd ddiwedd ei oes. Bu f. 15 Awst 1825 , a chladdwyd ef yn ymyl ei dad. Cyfrifid ef yn un o'r pregethwyr grymusaf ymhlith Methodistiaid ei gyfnod, a gadawodd ei weinidogaeth argraff annileadwy ar ei wrandawyr. Edrychid arno hefyd fel arweinydd diogel yn sasiynau'r Methodistiaid . Cymerth ran flaenllaw ym mudiad yr ordeinio ymhlith y Methodistiaid , ac ordeiniwyd ef gyda'r fintai gyntaf yn sasiwn Llandeilo Fawr yn 1811 . Yr oedd yn un o lunwyr Cyffes Ffydd y Methodistiaid yn 1823 .

Ffynonellau:

  • Y Drysorfa , 1832 , 289-93;
  • Methodistiaeth Cymru (1851–6) , iii, 91-103;
  • Y Gwyddoniadur Cymreig (1889–96) , vii, 557;
  • Y Tadau Methodistaidd (1895) , ii, 338-73;
  • Benjamin Williams (Gwynionydd) , Enwogion Ceredigion (1869) , 183.

Awdur:

Y Parchedig Gomer Morgan Roberts, M.A., (1904-93), Pont-rhyd-y-fen / Llandudoch / Llandybïe

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54