Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRIS , JAMES ( 1853 - 1914 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, ac awdur ;

g. yn 1853 yn y Goppa Fach ( Pontarddulais ), ond tua'r 14 oed symudodd i Lanelli , lle y dechreuodd bregethu . Wedi bod yng Ngholeg Trefeca , bu'n gweinidogaethu yn Llansawel a Rhydcymerau ( 1881-92 ), Penygraig , Rhondda ( 1892-1907 ), a Llansteffan ( 1907-14 ). Bu f. 8 Tachwedd 1914 yn 61 oed, a chladdwyd yn Nhrealaw . Ymddiddorai yn hanes ei enwad yn sir Gaerfyrddin , a chyhoeddodd bedwar o lyfrau arno: Cofiant Dafi Dafis, Rhydcymerau , 1897 ; Cofiant Thomas Job, Conwyl , 1899 ; Efengylwyr Seion , 1905 (ysgrifau bywgraffyddol); a Hanes Methodistiaeth Sir Gaerfyrddin , 1911 . Prin bod y rhain yn fanwl feirniadol, eto y maent yn ddiddorol ac yn wir ddefnyddiol.

Ffynonellau:

  • Blwyddiadur y Methodistiaid Calfinaidd , 1916 .

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54