Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRIS , JOHN ( 1706 - 1740 ), morwr ,

mab ieuengaf Morris ap Rhisiart Morris ( Morris Prichard ) [q.v.] , a brawd i Lewis , Richard , a William Morris (gw. yr ysgrifau arnynt); g. yn 1706 . Ni wyddys fawr ddim amdano, fwy nag a geir mewn ysgrif (ar ei frawd Lewis ) yn y Cambrian Register , 1796 , 232, a ddywed iddo farw ar fwrdd y llong-ryfel Torbay (yn y cyrch aflwyddiannus ar Cartagena ) yn 1740 , yn 34 oed — yr oedd yn ‘ master's mate ’ ar y llong. Y mae gennym ryw 22 o'i lythyrau, tt. 6-36 o'r Morris Letters , yn ymestyn o 5 Gorffennaf 1739 hyd 22 Medi 1741 . Gwyddom ei fod gyda'i frawd Richard yn Llundain yn 1735 , ac y mae gan Richard ( 1734 ) englyn yn ei ganmol yn fawr am ei fwynder ( Llawysgrif Richard Morris o Gerddi , tt. cix, cxi).

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54