Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRIS , JOHN ( 1813 - 1896 ), prifathro Coleg yr Annibynwyr yn Aberhonddu ;

g. yng Nghaerfyrddin yn 1813 . Bwriedid iddo fod yn gyfreithiwr , ond troes at bregethu ; aeth i ysgol ramadeg David Peter [q.v.] yng Nghaerfyrddin , ac oddi yno ( 1833 ) i Goleg Blackburn . Bu'n weinidog yn Saddleworth ( 1837-42 ) ac ym Morley ( 1842-54 ). Penodwyd ef yn 1854 yn olynydd i Henry Griffiths [q.v.] fel prifathro Aberhonddu . Dano ef, yn 1869 , y symudwyd y coleg i'w adeilad presennol. Yn 1879 dyrchafwyd ef yn llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg . Bu f. yn Aberhonddu , yn ddisyfyd iawn, 27 Tachwedd 1896 .

Ffynonellau:

  • Album Aberhonddu … o'r flwyddyn 1755 hyd 1880 (1898) , 113-5 (gan D. Afan Griffith );
  • G. D. Owen , Ysgolion a Cholegau yr Annibynwyr (1939) , 125-9.

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Atodiadau a chywiriadau:

MORRIS , JOHN ( 1813 - 1896 ; Bywg. , 621)

Yn y llinell olaf darllener ‘i'r adeilad yn Aberhonddu ’ Symudwyd y Coleg Coffa i Abertawe wedi cyhoeddi'r Bywg.

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54