Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRIS , LEWIS ( 1760 - 1855 ), pregethwr gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ;

g. 2 Mehefin 1760 yng Nghoed-y-gweddill , Llangelynnin , Meirionnydd . Trowyd ef at grefydd yn 1789 , wedi gwrando ar David Morris , Tŵrgwyn [q.v.] ym Machynlleth ac ar y clerigwr Methodistaidd John Williams , Lledrod [q.v.] yn Abermaw . Dysgodd ddarllen (ac yntau dros 30 oed), a dechreuodd bregethu yn 1791 . Erlidiwyd llawer arno; bu raid iddo fynd yn unswydd yr holl ffordd i Lwyngwair yng ngogledd sir Benfro (gw. dan Bowen , Llwyngwair ) i gael ‘trwydded bregethwr’ a'i cadwai o hafflau'r fyddin. Cartrefol gan mwyaf oedd cylch ei wasanaeth. Y brif ffynhonnell (yn wir, yr unig ffynhonnell) ar ei hanes yw ei ‘ Adgofion Hen Bregethwr ’ ef ei hunan, yn Y Traethodydd , 1847 , 106-18. Ni raid ond chwanegu iddo f. 11 Mawrth 1855 .

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54