Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRIS , RICHARD ROBERTS ( 1852 - 1935 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd a bardd ;

mab William a Mary Morris , Rhyd-ddu , Arfon ; g. 20 Mehefin 1852 yng Nghae'rgors , plwyf Beddgelert , ac yno ar aelwyd ei daid, Richard Roberts , y magwyd ef nes bod yn 13 oed. Fe'i bedyddiwyd gan Emrys ’ ( William Ambrose [q.v.] ). Dewiswyd ef yn flaenor yn Rhyd-ddu yn 21 oed, a chymhellwyd ef i fynd i'r weinidogaeth yn 1876 . Fe'i haddysgwyd yng Nghlynnog a Holt ; aeth i Goleg y Bala yn 1878 . Yn 1882 priododd Katherine , merch y Parch. David Morris , Caeathro ; bu iddynt bedwar o blant. Ordeiniwyd ef yn yr Wyddgrug yn 1883 . Bu'n weinidog Siloh , Caernarfon ( 1881-93 ), a'r Tabernacl , Blaenau Ffestiniog ( 1893-1924 ). Ymddiddorai'n ieuanc mewn barddoni , ac enillodd amryw o gadeiriau eisteddfodol ; yn eu plith Corwen ( 1889 ), Meirion ( 1893 ), Gwŷr Ieuainc Gwrecsam ( 1894 ). Yr oedd yn ail orau am y goron yn eisteddfod genedlaethol Llanelli ( 1895 ) ar y testun ‘ Ioan y Disgybl Annwyl ’; argraffwyd ei bryddest yr un flwyddyn yng Nghaernarfon . Ceir amryw o'i emynau yn Cân a Moliant ( H. Haydn Jones ), ac erys un emyn o'i waith — ‘ Ysbryd byw y deffroadau ' — yn drysor cenedl gyfan. Yr oedd Alafon ,’ Glan Llyfnwy ,’ ac yntau'n gyfeillion mawr. Ymneilltuodd yn 1924 ac aeth i fyw i Blas-y-coed , Betws Garmon , gan barhau i bregethu o fewn dwy flynedd i ddiwedd ei oes. Bu f. 24 Awst 1935 , a chladdwyd ym mynwent Caeathro .

Ffynonellau:

  • Gwybodaeth bersonol.

Awdur:

Y Parchedig William Morris, M.A., O.B.E., (1889-1979), Caernarfon

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54