Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRIS , ROGER , Coed-y-talwrn , plwyf Llanfair Dyffryn Clwyd ( fl. 1590 ), copïydd llawysgrifau .

Ni wyddys ddim o'i hanes personol. Yr oedd ganddo lawysgrifen arbennig ddestlus, a chafodd gyfle i gopïo rhai o hen lawysgrifau Cymru fel Llyfr Du Caerfyrddin a Llyfr Gwyn Rhydderch , drwy gyfeillgarwch â Siaspar Gruffudd [q.v.] efallai. Yr oedd ganddo ddiddordebau eang, ac erys o'i waith gasgliadau o fucheddau'r saint ( Llanst. 34 ), llysieulyfr ( N.L.W. 4581 ), testunau herodrol, achyddol, a hanesyddol yn Gymraeg a Saesneg ( Mostyn 113 , Pen. 168 ), barddoniaeth ( Llanst. 9 , N.L.W. 1553 ), y Mabinogion a rhai o'r rhamantau ( Mostyn 135 ), gramadegau ( Pen. 169 ), ac ystorïau a mangofion ( Llanwrin 1 ). Y mae'n amlwg oddi wrth gyfeiriadau gan gopïwyr eraill nad yw'r cyfan o'i waith wedi ei gadw. Nodwedd arbennig yn ei ysgrifennu ydoedd iddo fabwysiadu orgraff Dr. Gruffudd Robert a defnyddio pwyntiau o dan lythrennau yn lle eu dyblu. Yr oedd nifer o'i lawysgrifau yn eiddo Thomas Evans , Hendreforfudd , erbyn 1607 .

Ffynonellau:

  • Adroddiadau'r 'Historical Manuscripts Commission' , a'r llsgrau. a nodir.

Awdur:

Evan David Jones, F.S.A., (1903-87), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54