Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRIS , EDWARD ROWLEY ( 1828 - 1893 ), hynafiaethydd ;

g. 22 Ebrill 1828 yn New Hall , Llanfihangel-yng-Ngheri (‘ Kerry ’). Addysgwyd ef ar gyfer urddau Anglicanaidd , ond aeth i America yn 1851 . Wedi dychwelyd, ymunodd ar y dechrau â'i dad (o'r un enw) yn ei fusnes gwlân yn y Drenewydd ; ond yn ddiweddarach bu ganddo fusnes glo a chalch yn y Trallwng ac yno bu'n flaenllaw ym mywyd cyhoeddus ei dref. Eithr aeth hynafiaethau â mwyfwy o'i fryd, ac yn 1881 symudodd i Lundain , i fyw ar drothwy'r cronfeydd o ddogfennau hanesyddol. Yno y bu f., 24 Gorffennaf 1893 , ond yn y Drenewydd y claddwyd ef. Yr oedd yn un o aelodau cyntaf y ‘ Powysland Club ,’ a chyfrannodd liaws o ysgrifau pwysig i'r Mont. Coll. , y Bye-Gones , a chyfnodolion cyffelyb. Ym marn ei gyd-drefwr a'i gyd- hynafiaethydd Richard Williams [q.v.] yr oedd ei wybodaeth o hanes sir Drefaldwyn yn ‘ perfectly unique .'

Ffynonellau:

  • R. Williams , Montgomeryshire Worthies (1894) ;
  • Archaeologia Cambrensis , 1893 , 363-4.

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54