Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRIS , SILAS ( 1862 - 1923 ), prifathro Coleg y Bedyddwyr, Bangor ;

g. 9 Ionawr 1862 yn Dafen , Llanelli . Symudodd y teulu i Bontardulais , a bu'r mab yn gweithio am gyfnod yng ngwaith alcam yr Hendy . Wedi dechrau pregethu aeth i ysgol T. Richards , Aberafon , a derbyniwyd ef i athrofa Pontypŵl yn 1880 . Enillodd ysgoloriaeth i Fangor y flwyddyn yr agorwyd Coleg y Brifysgol yno, a sicrhaodd radd B.A. Llundain gydag anrhydedd mewn Groeg . Yn 1886 etholwyd ef yn athro yn y clasuron yng Ngholeg y Bedyddwyr , Llangollen , a daeth yn bennaeth y coleg hwnnw (ym Mangor ) yn 1896 . Cafodd radd M.A. Llundain yn 1888 . Ystyrid ef yn ysgolhaig da ar iaith a llenyddiaeth y Testament Newydd , a bu'n aelod o bwyllgor y Brifysgol i ddwyn allan gyfieithiad newydd Cymraeg o'r Testament Newydd . Bu'n olygydd Seren Gomer am 10 mlynedd, ac ef oedd llywydd cymanfa Bedyddwyr Arfon yn 1906 . Yr oedd yn bregethwr meddylgar ond heb unrhyw ymgais at fod yn boblogaidd. Cyhoeddodd lu o ysgrifau i'r gwahanol gyfnodolion. Bu f. 25 Gorffennaf 1923 , a chladdwyd ef ym mynwent Sardis , Llanedi .

Ffynonellau:

  • Seren Gomer , Tachwedd 1923 , 279-80;
  • Hanes Coleg y Bedyddwyr yng Ngogledd Cymru, 1862–1927 (1928) , 84-7;
  • Penodau yn Hanes y Bedyddwyr Cymreig (1949) , 117-8.

Awdur:

Y Parchedig Brifathro Tom Ellis Jones, M.A., B.D., (1900-75), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54