Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRIS , THOMAS ( 1786 - 1846 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr yng Nghasnewydd ;

g. 10 Chwefror 1786 ym mhlwyf Llandeilo-fawr . Oblegid golygiadau Arminaidd Llandyfân , lle'r ymaelodasai, aeth i Gwmifor , a dechrau pregethu yn 1803 . Priododd yn 1809 . Gweinidogaethodd ym Mhenrhiwgoch ( 1810-7 ); helaethodd y capel a ffurfiodd eglwysi Melingwm a Phorthyrhyd . Bu yn Charles Street , Casnewydd ( 1817-31 ), gan helaethu'r cysegr a chodi addoldai'r Nash , Pye Corner ger Maesaleg , a Chasnewydd ( Saesneg ). Bu wedyn ym Mryste a phrynu capel Pithay ; ym Moorfields ( Llundain ) a'i atgyweirio; ym Mhontypŵl , a chodi'r Tabernacl ; ym Mhont-faen ; yng Nghaersalem Newydd a gorffen adeiladu'r capel; yng Nghortwn a'r Pîl ( 1842-3 ); yng Nghasnewydd gyda'r ychydig a ymneilltuasai o Charles Street , ac adeiladu'r deml iddynt. Dysgasai grefft saer yn ieuanc, ac yn ystod ei weinidogaeth helaethodd neu godi 12 o gapeli a chasglu i'w diddyledu; wedi codi ohono'r degfed fe'i llysenwyd yn ‘ Twm deg capel .’ Cadwai ysgol ym Mhorthyrhyd a'r Pye Corner . Cafodd le amlwg yn y cymanfaoedd, cyhoeddodd bregethau, traethodau, a llyfr Saesneg , London and Country Scenes , etc.; dylid enwi'n neilltuol ei bregeth ( 24 Tachwedd 1839 ) Cynghor Da mewn Amserau Drwg , ar adeg terfysgoedd y ‘Siarter ,’ a gyhoeddwyd yn 1840 . Bu f. 4 Tachwedd 1846 . Y mae cofiant iddo gan Ll. Jenkins a T. Thomas , 1847 .

Ffynonellau:

  • Seren Gomer , 21 Mai 1926 ;
  • Y Greal sef Cylchgrawn Misol at wasanaeth y Bedyddwyr , Tachwedd a Rhagfyr 1903 ;
  • R. T. Jenkins , Hanes Cymru yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, Cyfrol 1, 1789-1843 (Caerdydd, 1933) , 132-3, 139;
  • Cardiff Free Libraries: Catalogue of Printed Literature in the Welsh Department (1898) .

Awdur:

Y Parchedig William Joseph Rhys, (1880-1967), Gelli, Rhondda / Treherbert

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54