Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRIS , WILLIAM ( 1783 - 1861 ), gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd ;

g. yn Heol yr Eglwys , Cilgerran , sir Benfro , yn 1783 ; mab Thomas a Margaret Morris . Yr oedd THOMAS MORRIS ( 1761 - 1831 ) yn arolygwr y seiat a gedwid yn ei dŷ a dechreuodd gynghori tua'r canol oed. Pregethai yn siroedd Dyfed a dilynai'r grefft o grydd gwlad . Bu f. 17 Hydref 1831 . Crydd oedd y mab yntau; ymunodd â'r seiat yn ieuanc a dechreuodd bregethu c. 1801 . Cododd drwydded fel pregethwr Ymneilltuol yn 1812 ac ordeiniwyd ef yn sasiwn Llangeitho , 1815 . Symudodd i Dyddewi c. 1835-6 ; bu f. yno 8 Rhagfyr 1861 , a'i gladdu ym mynwent yr eglwys gadeiriol. Teithiodd lawer drwy Gymru gyfan a mawrygid ef gan ei gyfoeswyr fel pregethwr golau a gwresog. Cyhoeddwyd cyfrol drwchus o'i bregethau yn 1873 o dan olygiaeth George Williams .

Ffynonellau:

  • Y Drysorfa , 1862 , 33, 70-3;
  • Methodistiaeth Cymru (1851–6) , ii, 325;
  • Y Gwyddoniadur Cymreig (1889–96) , vii, 587;
  • Cylchgrawn Cymdeithas Hanes y Methodistiaid Calfinaidd , ix, 58;
  • beddrod y teulu, Cilgerran.

Awdur:

Y Parchedig Gomer Morgan Roberts, M.A., (1904-93), Pont-rhyd-y-fen / Llandudoch / Llandybïe

Atodiadau a chywiriadau:

MORRIS , WILLIAM ( 1783 - 1861 ; Bywg. , 628)

Fel William Morris , ‘ Minister of the Gospel ', Clydau , y disgrifir ef yn ei ymrwymiad priodas â Lettice Morris , Llansteffan , 22 Awst 1822

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54