Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRIS , DAVID WILLIAM (‘ Marmora ’; 1823 - 1914 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr ;

g. 9 Hydref 1823 yn Llansteffan , sir Gaerfyrddin . Magwyd ef yn Llanelli a'i brentisio'n grydd . Er bod ei dad, William Morris , yn bregethwr Methodist , mynnodd ‘ Marmora ’ gael ei fedyddio ( 1845 ) yng Nghwmafon . Aeth i Goleg Hwlffordd yn 1847 . Ordeiniwyd ef yn Bond Street , Lerpwl , 10 Tachwedd 1850 . Ymhen chwech wythnos aeth i Gasmael a Beulah . Bu wedyn yn y Berthlwyd , Cwmtwrch , ac Ystradgynlais , Cwmsarnddu , Hafod ( Abertawe ), lle'r adeiladodd gapel Philadelphia , Pontestyll , a Phontsenni , Scranton (U.D.A.) , Cwmsarnddu am yr eiltro, a Tylorville (U.D.A.) 1879-86 . Treuliodd weddill ei oes yn Abertawe . Un lled od ydoedd yn ei gwmni. Gweddïai â'i lygaid ar agor, a phregethai weithiau â'i lygaid yng nghau. Ysgrifennai i'r cylchgronau (e.e. Seren Gomer , Y Bedyddiwr , a Baner America ) o ddyddiau ei goleg hyd y diwedd ymron, a chipiodd wobrau lawer am draethodau . Cyhoeddodd Blynyddoedd Boreuol Moses , 1851 ; Maesydd y Myfyriwr ; Bwrdd y Babell , 1870 ; Rhiniog y Cysegr ; Tir Emanuel ; Athrofa Iachawdwriaeth . Bu f. 12 Medi 1914 .

Ffynonellau:

  • Y Geninen , Mawrth 1915 , 54;
  • Trafodion Cymdeithas Hanes Bedyddwyr Cymru , 1936 , 50.

Awdur:

Y Parchedig William Joseph Rhys, (1880-1967), Gelli, Rhondda / Treherbert

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54