Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMORRIS , WILLIAM (‘ Rhosynnog ’; 1843 - 1922 ), gweinidog gyda'r Bedyddwyr yng nghapel Noddfa , Treorci , sir Forgannwg ;

g. 12 Medi 1843 yn Treboeth , Abertawe ; mab David Morris . Dechreuodd ddysgu crefft peiriannydd . Cafodd ei addysg yn academïau Abertawe ( G. P. Evans ) a Phontypŵl . Ordeiniwyd ef yn Nhreorci . Bu'n ysgrifennydd Undeb Bedyddwyr Cymru a Mynwy ( 1879-98 ) ac yn llywydd ei gymanfa a'r undeb . Yr oedd yn hyrwyddwr mudiadau dyngarol, dirwestol, ac addysgol yng Nghwm Rhondda ; darlithiai lawer, ac yr oedd yn flaenllaw fel gwleidyddwr . Cychwynnodd bump o achosion newydd . Ysgrifennai'n fynych i gylchgronau : Y Bedyddiwr Cymreig , Y Ffenestr , Yr Ymwelydd Misol , Yr Herald Cenhadol , etc. Cyhoeddodd Esboniad or Epistolau Iago a Titus , a gweithiau eraill. Bu f. 21 Rhagfyr 1922 .

Ffynonellau:

  • Dyddiadur a Llawlyfr Undeb Bedyddwyr Cymru , 1909 ;
  • Seren yr Ysgol Sul yn cynwys bywgraffiaeth, hanesiaeth naturiol, barddoniaeth, cerddoriaeth, &c.; (Llanelli) , Medi 1943 ;
  • Enwogion Presennol y Pulpud Cymreig (1887) , i.

Awdur:

Y Parchedig William Joseph Rhys, (1880-1967), Gelli, Rhondda / Treherbert

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54