Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMOSES , EVAN ( 1726 - 1805 ), ‘o Drefeca ,’ teiliwr ;

g. ym Mehefin 1726 yn Aberdâr . Ymunodd â theulu Trefeca yn 1752 , a bu'n ddeheulaw Harris yno hyd 1773 . Gydag Evan Roberts ( 1718 - 1804 ) [q.v.] a JAMES PRITCHARD (a ymadawodd yn 1774 ), yr oedd yn un o'r tri ymddiriedolwr a osododd Harris ar y teulu; ei swydd neilltuol oedd arolygu bywyd crefyddol y teulu , a byddai hefyd yn teithio yng Ngogledd a Deheudir Cymru i gasglu deiliaid newyddion. Dyn onest ond crabet oedd ef, bychan ei allu, ond y mae ei ddyddlyfrau (yn Ll.G.C. ) yn ffynonellau gwerthfawr ar hanes y Teulu (detholion ohonynt yn Cylch. Cymd. Hanes M.C. , x, xxxi). Ei wraig ( 1774 ) oedd Barbara Parry o Lansannan ; â'i harian hi y prynwyd gwasg Trefeca . Bu f. yn 1805 (’ Evan Moses , Minister of Gospel , bur. 7 December ’ meddai rhestr Talgarth ); gw. M. H. Jones , The Trevecka Letters , a'i restr o'r teulu, Cylch. Cymd. Hanes M.C. , ix. Na chymysger yr Evan Moses hwn ag

EVAN MOSES , cynghorwr Methodistaidd bore yn y Bala ,

gŵr (fe ddywedir) o Geredigion a ymsefydlodd gyda'i frawd JOHN MOSES ( gofaint oeddynt) yn y dre'n gynnar yn y 18fed g. — dau o aelodau cyntaf seiat y Bala ; gw. William Williams , Methodistiaeth Dwyrain Meirionydd , 52-5. Ni wyddys ddyddiadau Evan Moses , ond bu ei frawd John f. yn 1787 ; ŵyr i John Moses oedd y bardd Ioan Tegid ’ ( John Jones , 1792 - 1852 ) [q.v.] .

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Atodiadau a chywiriadau:

MOSES , EVAN ( Bywg. , 632),

gw. yn awr Cylch. Cymd. Hanes MC , 1962 , 5-13

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54