Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZMYTTON , JOHN ( 1796 - 1834 ), heliwr a ‘chymeriad’ ;

g. 30 Medi 1796 , mab John Mytton , Halston Hall , sir Amwythig . Bu yn ysgolion Westminster a Harrow ond trowyd ef allan o'r naill yn 1811 ac o'r llall yn 1812 . Bu'n swyddog yn y seithfed gatrawd o ‘Hussars’ am gyfnod, ond pan ddaeth i'w oed daeth y stadau, yn sir Amwythig ac yn Ninas Mawddwy , Meirion , i'w feddiant, gyda chyfanswm eu rhenti, oddeutu £18,000 yn y flwyddyn. Bu'n aelod seneddol dros dref Amwythig o 1819 hyd 1820 , ond ni bu yn Nhŷ'r Cyffredin ond am hanner awr. Yn 1831 gwnaeth ymgais aflwyddiannus i gael ei ethol dros y sir, fel cefnogydd mesur diwygio'r etholfraint. Bu'n siryf Meirion yn 1821 . Yr oedd yn ddibris a mentrus yn y maes hela , a gwariodd ei dda ar geffylau, betio, ac yfed. Pan fyddai yn Ninas Mawddwy byddai yn cynnig symiau (o hanner coron i hanner gini) i'r plentyn a rowliai gyntaf o ben Moel Dinas i'r gwaelod; gwnâi lawer o bethau a barai i bobl amau a oedd yn ei bwyll. Bu'n rhaid iddo ffoi i Ffrainc rhag ei ofynwyr, a phan ddychwelodd carcharwyd ef yng ngharchar y King's Bench , Llundain , carchar y dyledwyr. Yno y bu f. 29 Mawrth 1834 . Priododd ddwywaith, (1) Harriet Emma , merch Syr Tyrwhitt Jones , a fu f. yn 1820 , a (2), Caroline Mallett Giffard , a'i gadawodd.

Ffynonellau:

  • C. J. Apperley (‘Nimrod’), Memoirs of the life of the late John Mytton, Esq., of Halston, Shropshire, formerly M.P. for Shrewsbury, High Sheriff for the Counties of Salop and Merioneth, and Major of the North Shropshire Yeomanry Cavalry With notices of his hunting, shooting, driving, racing, eccentric and extravagant exploits (Llundain, 1837) , 1837 .

Awdur:

Edward Morgan Humphreys, O.B.E., M.A., (1882-1955), Caernarfon

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54