Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZNASH , RICHARD (‘ Beau Nash ’; 1674 - 1761 ),

g. yn Abertawe 18 Hydref 1674 , bu f. yn Bath 3 Chwefror 1761 , a chladdwyd â rhwysg anarferol yn Bath Abbey . Adroddir ei yrfa hynod, a'r modd y dyrchafodd safle dinas Bath fel canolfan ffasiynol, yn ysgrif Thomas Seccombe yn y D.N.B. , heb sôn am lu o lyfrau eraill. Ei dad oedd Richard Nash , a aned yn nhref Penfro ond a oedd wedi ymsefydlu yn Abertawe 'n bartner mewn gwaith gwydr . Ni wyddys hyd yn hyn ddim o'i dras. Gellir nodi bod teulu o'r enw Nash wedi bod yn sgwïeriaid Nash ym mhlwyf Llangwm yn sir Benfro ( W. Wales Hist. Records , ii, 36-7; Laws , Little England , 445), teulu o ‘newydd-ddyfodiaid’ i'r sir meddai Fenton (efallai o dref Caerfyrddin , lle'r oedd yn 1586 fasnachwr pwysig o'r enw Richard Nash ), a theulu yr oedd yr enw ‘ Richard ’ yn frith ynddo. Ond darfu'r teulu hwnnw mewn aeresau. Fe allai, er hynny, i ryw fab iau o'r tylwyth droi at fasnach a chychwyn cainc newydd (a gwerinol), heb anghofio'r enw ‘ Richard .’ Yr oedd mam ‘ Beau Nash ’ yn nith i John Poyer [q.v.] o dref Penfro . Addysgwyd Nash yn ysgol y frenhines Elisabeth yng Nghaerfyrddin , ac ymaelododd (fis Mawrth 1691/2 ) yng Ngholeg Iesu , Rhydychen , ond ni raddiodd.

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54