Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZNELSON , ROBERT ( 1656 - 1715 ), dyngarwr, cefnogwr i'r S.P.C.K., a ‘non-juror' ;

g. yn Llundain 22 Mehefin 1656 , yn fab i John Nelson , ‘ Turkey merchant ’ cyfoethog, a'i wraig Delicia ( ? Dilys ) , ferch Lewis Roberts [q.v.] o'r Biwmares , yr economydd . Yr oedd Robert Nelson felly'n hanner Cymro , a phriodol ddigon fu i un o'i weithiau, A Companion for the Festivals and Fasts of the Church of England ( 1704 ; ailargraffwyd ef o leiaf 36 o weithiau) gael cyfieithiad Cymraeg , Cydymaith i Ddyddiau Gwylion ac Ymprydiau Eglwys Loegr , 1712 , gan Thomas Williams , ‘ Eglwyswr Dimbech ’ [q.v.] . Adroddir gyrfa Nelson yn bur llawn gan Leslie Stephen yn y D.N.B . Yr oedd yn wrth-Babyddol , er bod ei briod yn aelod o Eglwys Rufain ; ond yn Uchel-Eglwyswr mor gryf nes gwrthod tyngu ffyddlondeb i linach 1688 . Bu'n flaenllaw iawn ym mudiad y seiadau, yn y S.P.C.K. , yn y S.P.G. , ym mudiad y Dr. Bray i ddarparu llyfrgelloedd clerigol , ac yn y gwaith o sefydlu ysgolion elusennol . Sgrifennodd ddwsin o leiaf o lyfrau neu draethodau crefyddol , gan gynnwys cofiant i'w hen athro George Bull , a fu'n esgob Tyddewi o 1705 hyd 1710 . Bu f. 16 Ionawr 1714/5 yn nhŷ ei gyfnither, ferch Syr Gabriel Roberts [q.v.] ; gadawodd arian mawr i achosion da.

Ffynonellau:

  • Seiliwyd yn bennaf ar y Oxford Dictionary of National Biography

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54