Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZNEWCOME , RICHARD ( 1779 - 1857 ), clerigwr ,

g. 8 Mawrth 1779 yn Gresford , ger Wrecsam (lle yr oedd ei dad yn ficer 1764-1803 ), mab Henry Newcome ac Elizabeth ei wraig, a gor-nai Richard Newcome , esgob Llandaf ( 1755-61 ) a Llanelwy ( 1761-9 ). ‘Cafodd ei addysg yn ysgol Rhuthyn a Choleg Queens ’, Caergrawnt , a graddio'n B.A. yn 1800 ac M.A. yn 1804 . Urddwyd ef yn ddiacon gan yr esgob Bagot o Lanelwy , Medi 1801 , ac yn offeiriad gan yr esgob Horsley , Medi 1803 . Trwyddedwyd ef i guradiaeth Wrecsam , Mawrth 1804 , ac ym Mehefin yr un flwyddyn dyrchafwyd ef yn warden Rhuthyn a rheithor Llanfwrog . Daliodd y swyddi hyn am 47 mlynedd. Gwnaed ef hefyd yn ganon yn eglwys gadeiriol Bangor ( 1821 ), yn archddiacon Meirionnydd ( 1834 ) (yr oedd deoniaeth Dyffryn Clwyd y pryd hwnnw yn esgobaeth Bangor ), ac yn rheithor Clocaenog ( 1829-34 ). Yn 1851 ymddeolodd o Ruthyn a Llanfwrog a bu am chwe blynedd yn ficer Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch . Ysgrifennodd Memoirs of Dean and Bishop Goodman , 1825 , a hanes cestyll a threfi Rhuthyn a Dinbych , 1829 . Bu f. yn Llanrhaeadr , 7 Awst 1857 , a'i gladdu yn Rhuthyn .

Ffynonellau:

  • Thomas , A History of the Diocese of St. Asaph ;
  • A. Ivor Pryce , Diocese of Bangor During Three Centuries, seventeenth to nineteenth century inclusive being a digest of the registers of the bishops (1929) ;
  • cofrestri esgobaeth Llanelwy, N.L.W.;
  • F. Boase , Modern English Biography containing many thousand concise memiors of persons who have died since the year 1850, with an index of the most interesting matter , 1897 , ii, 1118;
  • A. O. Evans , A Chapter in the History of the Welsh Book of Common Prayer; or, the letters which were written preparatory to the revised edition of 1841. Annotated, with biographical sketches (Bangor, 1922) , iii, 312-4.

Awdur:

Thomas Iorwerth Ellis, M.A., (1899-1970), Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54