Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZNICHOLLS , ERITH GWYN ( 1875 - 1939 ), chwaraewr pêl droed (Rygbi)

— ar y cyfan, efallai'r enwocaf o chwaraewyr Rygbi Cymru , serch mai yng Nghaerloyw y g. ef, yn 1875 . Yn llanc, chwaraeodd fel cefnwr a hanerwr dros glwb yr ‘ Harlequins ’ (a ddarfu ers llawer blwyddyn) yng Nghaerdydd ; ar ddydd Calan 1894 yr ymddangosodd gyntaf yn nhîm Caerdydd (er ei fod cyn hynny wedi chwarae dros sir Gaerloyw ), fel cefnwr ; chwaraeodd deirgwaith dros Gaerdydd fel cefnwr cyn symud i'r canol — fel canolwr yr enillodd ei fri mawr. Rhwng 1896 a 1906 , cynrychiolodd Gymru 24 o weithiau, a bu'n gapten Cymru sawl gwaith — y tro enwocaf oedd pan drechodd Cymru , yng Nghaerdydd yn 1905 , dîm (anorchfygedig cyn hynny) New Zealand . Bu'n aelod am sawl tymor o'r pwyllgor a ddewisai'r chwaraewyr dros Gymru ; a chyhoeddodd lyfr , The Modern Rugby Game and How to Play It . Yr oedd yn bartner gyda'i gyd-frawd-yng-nghyfraith H. B. Winfield [q.v.] yn ffyrm y ‘ Victoria Laundries .’ Bu f. 24 Mawrth 1939 . Y mae clwydydd coffa iddo yn y ‘ Cardiff Arms Park .’

Ffynonellau:

  • Rugby Football Annual , 1939-40 , 11;
  • W. J. T. Collins , Rugby Recollections (1948) , 14;
  • The Times , 25 Mawrth a 18 Mai 1939 ;
  • Western Mail , 25 Mawrth 1939 a 28 Rhagfyr 1949 .

Awdur:

Dr Moelwyn Idwal Williams, M.A., Aberystwyth

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54