Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZNICHOLLS , JOHN ( 1555 - 1584? ), diwinydd dadleugar .

Yr unig gysylltiad rhyngddo a Chymru oedd ei eni yn y Bont-faen , yn fab i un John Nicholls . Aeth i White Hall ( Coleg Iesu wedi hynny), Rhydychen , symudodd oddi yno i Goleg Brasenose , a gadawodd heb raddio. Wedi gadael y brifysgol dychwelodd adref, a bu'n diwtor cyn iddo gael curadiaeth yn Withycombe , Gwlad yr Haf . Treuliodd weddill ei oes fer mewn rhan ar y Cyfandir ac mewn rhan yn Lloegr , gan fod ar brydiau yn Babydd ac ar brydiau yn Brotestant , a chyhoeddi gweithiau dadleugar — gw. y teitlau yn D.N.B. — yn ôl fel y credai fel crefyddwr ar y pryd. Diweddodd gan ddyfod yn Babydd , ond nid ymddengys fod iddo argyhoeddiadau cryfion o gwbl. Y mae'n debyg iddo f. yn 1583 neu 1584 — ' in great misery .'

Ffynonellau:

  • Oxford Dictionary of National Biography

Awdur:

Henry John Randall, F.S.A., (1877-1964), Penybont-ar-Ogwr

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54