Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZNICHOLL , JOHN ( 1797 - 1853 );

g. 21 Awst 1797 , unig fab Syr John Nicholl [q.v.] . Cafodd ei addysg yn Ysgol Westminster ac yng Ngholeg Eglwys Crist , Rhydychen lle y cafodd ysgoloriaeth yn 1816 . Graddiodd yn y dosbarth blaenaf yn y clasuron ac, fel ei dad, llwyddodd i gael gradd D.C.L. yn 1825 a'i ethol yn ‘ Advocate ’ yn Doctors' Commons ; galwesid yn fargyfreithiwr , o Lincoln's Inn , yn 1824 . Etholwyd ef, Rhagfyr 1832 , yn aelod dros Gaerdydd yn y Senedd ddiwygiedig gyntaf ar ôl pasio'r ‘ Reform Act ,’ a chadwodd y sedd hyd 1852 . Daliodd amryw swyddi. Bu'n Arglwydd y Trysorlys am ychydig fisoedd yn 1835 , yn ‘ Master of the Faculties ,’ ac yn farnwr llys ewyllysiau archesgobaeth Caergaint o 1838 hyd 1841 ; dewiswyd ef yn ‘ Judge Advocate-General ’ ym mis Medi 1841 , pryd y daeth yn aelod o'r Cyfrin Gyngor ; yr oedd yn ‘ Ecclesiastical Commissioner ’ a daeth yn aelod o'r Bwrdd Masnach ym mis Ionawr 1846 . Yn ei sir enedigol daeth yn ddirprwy-raglaw a chafodd ei ddewis yn gadeirydd sesiwn chwarter Morgannwg . Priododd, 14 Rhagfyr 1821 , Jane Harriet , ail ferch Thomas Mansel Talbot , Margam . Bu iddo saith o blant, a dilynwyd ef yn y stad gan ei fab hynaf, John Cole Nicholl 1823-1894 . Bu f. 27 Ionawr 1853 , yn Rhufain . Y mae stad Merthyr Mawr yn parhau ym meddiant disgynnydd uniongyrchol ohono.

Ffynonellau:

  • W. R. Williams , The History of the Parliamentary Representation of Wales (1895) ;
  • G. T. Clark , Limbus Patrum Morganiae et Glamorganiae (1886) ;
  • gwybodaeth gan Mr. R. I. Nicholl .

Awdur:

Henry John Randall, F.S.A., (1877-1964), Penybont-ar-Ogwr

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54