Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZNORRIS , CHARLES ( 1779 - 1858 ), arlunydd ac ysgythrwr ;

g. 24 Awst 1779 yn ail fab i John Norris , masnachwr cyfoethog yn Llundain , o'i wraig Catherine ( Lynch ) , gwraig ysgaredig Henry Knight o Landidwg ym Morgannwg (gw. yr ysgrif Knight ' ). Nid oedd yn Gymro , ond yng Nghymru y bu'n byw ac yn gweithio am gryn hanner canrif. Ymsefydlodd yn 1800 yn Aberdaugleddau , ond symudodd yn 1810 i Ddinbych-y-pysgod , lle y bu f. 16 Hydref 1858 ; â Thyddewi a Phenfro a Dinbych-y-pysgod y mae a fynno'r mwyafrif mawr o'i ddarluniau; cyhoeddodd hefyd lyfr, A Historical Account of Tenby , yn 1818 (2il arg. 1820 ). Yr oedd yn ‘gymeriad,’ ac y mae ysgrif fywiog arno gan Edward Laws [q.v.] yn Arch. Camb. , 1891 — arni y seiliwyd yr ysgrif yn y D.N.B.

Ffynonellau:

  • Gw. hefyd A. L. Leach , Charles Norris, 1779-1858, of Tenby and Waterwynch, topographical artist (Dinbych, 1949) (Tenby, 1949 ), gyda rhestr o'i weithiau gwreiddiol (amryw esiamplau ohonynt yn Ll.G.C.).

Awdur:

Yr Athro Emeritus Robert Thomas Jenkins, C.B.E., D.Litt., Ll.D., F.S.A., (1881-1969), Bangor

Atodiadau a chywiriadau:

NORRIS , CHARLES ( Bywg. , 646)

mab John Norris , Hughenden , sir Buckingham , o gariadwraig Deborah Busby . Ail ŵr Catherine Lynch oedd Syr John Norris , nid John Norris , Hughenden .

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54