Y Bywgraffiadur Cymreig


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  ZOWEN , MORFYDD LLWYN ( 1891 - 1918 ), cyfansoddwr, pianydd, a chantores .

Ganwyd 1 Hydref 1891 yn Nhrefforest , sir Forgannwg , yn ferch i William a Sarah Jane Owen . Roedd ei rhieni'n gerddorol — ei mam yn gantores a phianydd o allu uwch na'r cyffredin. Cafodd ei haddysg yn ysgol ganolradd Pontypridd a Choleg y Brifysgol , Caerdydd , lle yr oedd yn dal ysgoloriaeth gerddorol ‘Caradog,’ 1909-12 , ac y graddiodd yn Mus. Bac. yn 1912 ; cafodd yrfa ddisglair yn y Royal Academy of Music , 1912-7 ; daliai ysgoloriaeth Goring Thomas , 1913-7 , a dyfarnwyd iddi amryw o brif wobrau a medalau yr academi .

Yr oedd Morfydd Owen yn gerddor amryddawn a llawn o deimlad; yr oedd ganddi ddawn arbennig fel cyfansoddwr . Ymysg ei chyfansoddiadau y mae gweithiau i gerddorfau mawr a bach, i gorau, unawdau piano, caneuon (ynghyd â threfniadau alawon gwerin) — ac y mae i'r rhai hyn i gyd wreiddioldeb trawiadol, techneg perffaith, ac ansawdd arbennig yn perthyn iddynt. Y mae llawer o'i cherddoriaeth yn tarddu o ymdeimlad personol a chenedlaethol a symbylwyd gan lenyddiaeth a llên gwerin ei phobl. Y mae tair o'i chaneuon — ‘ To our Lady of Sorrows ,’ ‘ Slumber Song of the Madonna ,’ a ‘ Gweddi Pechadur ’ — yn enghreifftiau ardderchog o'i hathrylith; y mae'r tair, a'r dôn gynulleidfaol ‘ William ,’ wedi ennill eu plwyf yng Nghymru .

Priododd Chwef. 1917 â'r seicolegydd Ernest Jones (bu f. 1958 ). Bu ei marw, 7 Medi 1918 , yn yr oedran cynnar o 27, yn golled drom i gerddoriaeth Cymru .

Ffynonellau:

Awdur:

Evan Thomas Davies, (1878-1969), Aberdar / Bangor

Blwyddyn Cyhoeddi: 1953-54